Учебни планове 2020/2021г.

 Начален етап
Първи класове
Учебни седмици32
Раздел А – задължителни учебни часове
Учебни предметиСедмичен брой учебни часовеГодишен брой учебни часове
Български език и литература7224  
Математика4128  
Родинознание132  
Музика264  
Изобразително изкуство264  
Технологии и предприемачество132  
Физическо възпитание и спорт264  
Общо за раздел А19608  
Раздел Б – избираеми учебни часове 
Общ брой часове за раздел Б396  
1. Български език и литература132
2. Математика132
3. Родинознание132
Общо за раздел А + раздел Б22704 21
Раздел В – факултативни учебни часове 
Максимален брой часове за раздел В4128  
1.––
2.––
Общо за раздел А + раздел Б + раздел В26832  
 Начален етап
втори класове
Учебни седмици32
Раздел А – задължителни учебни часове
Учебни предметиСедмичен брой учебни часовеГодишен брой учебни часове
Български език и литература7224  
Чужд език – английски език264
Математика3.5112  
Родинознание132  
Музика264  
Изобразително изкуство1.548  
Технологии и предприемачество132  
Физическо възпитание и спорт264  
Общо за раздел А20640  
Раздел Б – избираеми учебни часове 
Общ брой часове за раздел Б396  
1. Български език и литература264
2. Математика132
3.  
Общо за раздел А + раздел Б23736  
Раздел В – факултативни учебни часове 
Максимален брой часове за раздел В4128  
1.Забавна математика132
2.–––
Общо за раздел А + раздел Б + раздел В27864  
 Начален етап
трети класове
Учебни седмици32
Раздел А – задължителни учебни часове
Учебни предметиСедмичен брой учебни часовеГодишен брой учебни часове
Български език и литература7224
Чужд език – английски език396
Математика3.5112
Компютърно моделиране132
Човекът и обществото264
Човекът и природата132
Музика1.548
Изобразително изкуство264
Технологии и предприемачество132
Физическо възпитание и спорт2.580
Общо за раздел А24.5784
   
Раздел Б – избираеми учебни часове 
Общ брой часове за раздел Б2.580
1 Български език и литература 132 
2 Математика1,5 48 
3––––- –– 
Общо за раздел А + раздел Б27864
Раздел В – факултативни учебни часове 
Максимален брой часове за раздел В4128
1––––––  –
2––––– –– 
Общо за раздел А + раздел Б + раздел В31992
 Начален етап
четвърти класове
Учебни седмици34
Раздел А – задължителни учебни часове
Учебни предметиСедмичен брой учебни часовеГодишен брой учебни часове
Български език и литература7238
Чужд език – английски език3102
Математика3.5136
Компютърно моделиране134
Човекът и обществото134
Човекът и природата268
Музика1.551
Изобразително изкуство1.551
Технологии и предприемачество134
Физическо възпитание и спорт2.585
Общо за раздел А24.5833
   
Раздел Б – избираеми учебни часове 
Общ брой часове за раздел Б2.585
1 Български език и литература 1,551 
2 Математика134 
3––––- –– 
Общо за раздел А + раздел Б27918
Раздел В – факултативни учебни часове 
Максимален брой часове за раздел В4136
1––––––  –
2––––– –– 
Общо за раздел А + раздел Б + раздел В311054