Month: август 2020

Резултати от анкета за родители относно организиране на платени извънкласни дейности по Решение на СОС в 43.ОУ

Уважаеми родители, Уважаеми колеги, представям ви резултатите от проведената анкета сред родителите на 43.ОУ относно обявяване на конкурси за провеждане…