Day: 20.09.2020

ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ!

Уважаеми колеги,Уважаеми ученици,Уважаеми родители,изминаха първите три учебни дни от новата 2020/2021 година. Три дни на вълнения, на притеснения, на нова…