Уважаеми колеги, ученици и учители, честито на всички нас и благодарност към учителите на 43.ОУ, участвали с труда си в този проект! Проект „Методически насоки и добри практики в онлайн и смесеното обучение от 1. до 12. клас“Наръчникът е готов с труда, усилията и изнесените уроци на нашите колеги от 43.ОУ. Кампанията по представянето му започва в средата на април, но ние можем да го споделяме с колеги и приятели. Честито и благодаря за труда и усилията!Автори и съставители: проф. д-р Румяна Пейчева-Форсайт и д-р Вероника РачеваТози наръчник за учители е резултат от проект „Методически насоки и добри практики в онлайн и смесеното обучение от 1. до 12. клас“ , който се изпълнява от Ведамо ЕАД в партньорство с Интегралния университетски център за електронно обучение (ИУЦЕО) към СУ „Св. Климент Охридски“, с финансовата подкрепа на Фондация „Америка за България“. Партньори по проекта са и 43. ОУ „Христо Смирненски“, гр. София и СУ „Паисий Хилендарски“, гр. Златица.Основната идея на наръчника е да предложи на българските учители от средните училища методически насоки и апробирани педагогически практики за качествено преподаване в онлайн и смесена учебна среда, специално адаптирани за спецификата на българското училищно образование.Освен като електронно издание, което може да изтеглите от линка по-долу, наръчникът е наличен и под формата на интерактивно издание, което може да разгледате тук. В интерактивното издание, към всяка добра практика има записано видео-интервю с учителя-автор, който споделя своя опит и съвети за бъдещо прилагане на представения урок.Наръчникът е със свободен достъп за всички заинтересовани.Подкрепата за Ведамо ЕАД е осигурена от Фондация „Америка за България“.

https://www.vedamo.com/bg/knowledge/handbook-information/?fbclid=IwAR0wIDDOXjjwbXbZuzxihqva2BGeUFKM74PxV52Y1nDMXGcS_TpXbbbfcaA

By admin