От началото на 2021 г. проектът „Методически насоки и добри практики в онлайн и смесеното обучение от 1. до 12. клас“ се изпълнява от Ведамо ЕАД в партньорство с Интегралния университетски център за електронно обучение (ИУЦЕО) към СУ „Св. Климент Охридски“, с финансовата подкрепа на Фондация „Америка за България“.  Основната идея на проекта е да се разработи електронен наръчник за учители с методически насоки и педагогически модели за качествено преподаване в онлайн и смесена учебна среда, специално адаптирани за спецификата на българското училищно образование.

Наръчникът ще бъде качен в специална секция на страницата на Ведамо (vedamo.com) и ще бъде свободнодостъпен за всички заинтересовани. В него ще бъдат включени общо 36 добри практики в онлайн и смесеното обучение от САЩ, адаптирани за българския контекст. Тези добри практики ще бъдат апробирани в три пилотни български училища с помощта на общо 20 специално обучени учители от 1- 12 клас. 43. ОУ „Христо Смирненски“, гр. София е първото училище включило се като партньор по проекта. 

Екипът по проекта ще документира апробацията и резултатите от нея. На база на събрания материал ще бъдат записани кратки видео инструкции за учители като част от електронния наръчник.

Подкрепата за Ведамо ЕАД е осигурена от Фондация „Америка за България“.

By admin