Уважаеми ученици,

уважаеми родители,

с решение на Педагогически съвет от 18.01.2021г. 43.ОУ ще кандидатства за статут на ИНОВАТИВНО УЧИЛИЩЕ с проект за STEM класове за прием в 1 и 5.клас, ВЕДАМО паралелки за целогодишно онлайн обучение в дистанционна форма, по усъвършенствани учебни планове – създадени от нас за нуждите на паралелките в 43, които дават акцент на учебни предмети по направления. В меню „Прием в 5.клас“ в сайта на училището, можете да се запознаете с критериите и направленията на паралелките за 5.клас. Проектът за иновативно училище се съгласува с Обществен съвет, оценява се от комисия в МОН, статут на иновативно училище се обявява с Постановление на Министерски съвет по предложение на министъра на образованието.

Училището кандидатства и за финансиране за изграждане на „Зелена класна стая“ в училищния двор към Министерство на околната среда и водите. Третата ни компютърна зала с нови лаптопи DELL ще приеме първите си ученици в началото на втори учебен срок, устройствата са по финансиране от МОН. Училището е одобрено и по НП „ИКТ в образованието“ за доставка на лаптопи и таблети. Междусрочна ваканция – на 03.02.2021г.

Заедно вървим напред! Градим бъдещето от днес! Бъдете здрави!

By admin