График на дейностите по прием в първи клас

Прилежащи райони – 43. ОУ

Прилежащи райони – София-град

Критериите за прием на ученици в първи клас съгласно Система за прием на ученици в първи клас в общинските училища, приета с Решение №83/22.02.2018 г., изменено с Решение № 129 по Протокол № 72/14.03.2019г. на Столичен общински съвет.

By admin