Категория: Административни документи

Списък на индикативните услуги предоставяни от 43. ОУ „Христо Смирненски“ Преместване на ученици в държавните и в общинските училища Приемане на деца в първи клас в държавните и в общинските…