Категория: График на учебните часове

ИЗВАДКА ОТ ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА ОРГАНИЗАЦИЯ НА УЧЕБНИЯ ДЕН, СЧИТАНО ОТ 16.09.2021Г.

Уважаеми родители, Уважаеми ученици, запознайте се с извадка от училищните вътрешни правила за организация на учебния ден от 16.09.2020г. Нека родителите на учениците запознаят децата си с тези правила, за…