Категория: Учебна дейност

СПИСЪК НОВИ УЧЕНИЦИ ПО ПОДАДЕНИ ЗАЯВЛЕНИЯ КЪМ 17.07.2020 и СВОБОДНИ МЕСТА

Уважаеми родители, приложен е списък с нови ученици на 43.ОУ по подадени заявления към 17.07.2020г. На 08.09.2020 ще бъде качен списък с обработените заявления спрямо свободни места към 04.09.2020г. инициали…

Списък класни ръководители, учители ЦДО и учители по предмети за учебната 2020/2021 година

Класни ръководители   43.ОУ „ Христо Смирненски“ Име , презиме и фамилия Класен ръководител на: 1 Сема Йорданова Златкова 1 А клас 2 Лидия Йорданова Балабанова 1 Б клас 3…

СПЕШНО! Извънреден Педагогически съвет на 01.09.2020г. и Общо събрание

Уважаеми колеги, във връзка с организацията на новата 2020/2021 учебна година е необходимо да проведем извънредно Общо събрание и извънреден Педагогически съвет на 01.09.2020г. от 10.00ч, със следния дневен ред:…