Категория: Училищни документи

ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА НА 43. ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ ЗА ОРГАНИЗАЦИЯ НА УЧЕБНИЯ ПРОЦЕС В УСЛОВИЯ НА ЕПИДЕМИЧНА ОБСТАНОВКА

ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА НА 43. ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ ЗА ОРГАНИЗАЦИЯ НА УЧЕБНИЯ ПРОЦЕС В УСЛОВИЯ НА ЕПИДЕМИЧНА ОБСТАНОВКА   ГЛАВА І ЦЕЛИ   Чл.1 Да реагираме съгласно здравните правила при всеки един…

Стратегия за развитие на 43. ОУ „Христо Смирненски“ Годишен план за дейността на 43. ОУ „Христо Смирненски“ Етичен кодекс на училищната общност План за дейността на училището Училищен учебен план…