EasyMath.bg е първата по рода си иновативна учебна онлайн платформа по състезателна математика, предназначена за деца от 1 до 4 клас.

Платформата е много полезен помощен инструмент при подготовката за математически състезания и за изпита за прием в математическите гимназии след 4 клас в цялата страна.

Платформата е разработена в 3 основни модула, които нямат аналог.

Първият модул е Видео обучение

Целта на модула е да бъде много добре разбрана и научена теоретичната част от подготовката по състезателна математика.

Разгледани са подробно в 84 видео урока и задачи към тях 42 основни теми по състезателна математика.

Автори и лектори в този модул са Павел Панев, ученик в 11 клас в СМГ „Паисий Хилендарски“ и Александра Чобанова (Саша), ученичка в 11 клас в НПМГ „Акад. Л. Чакалов“.

Вторият модул е Онлайн подготовка за състезания

Създаден е за улеснение на подготовката за провежданите през годината математически състезания.

В този модул са събрани задачите от последните 10 години от най-масовите състезания за 1 – 4 клас.

Състезанията се решават и оценяват онлайн, като са заложени реалните критерии на всяко състезание.

За всяка задача от включените почти 5000 задачи са предоставени не само отговори, но и подробни решения.

By admin