Уважаеми ученици и родители, утре 27.02.2021 в 43.ОУ ще се проведе за първи път международното състезание по английски език KANGAROO GLOBAL LINGUISTICS 2021, което се администрира от Асоциация на Кеймбридж училищата в България. Общият брой участници в състезанието в страната е над 4500 ученици. Учениците от 7.клас в ниво А2 трябва да бъдат в училище в 11,15ч за заемане на местата си в залите, останалите ученици от нива Pre A1, A1 и A1 Senior ги очакваме най-късно в 11,40ч в училище за заемане на местата си по залите. Продължителността на състезанието за най-малките е 45 мин., за всички останали 60 мин. Пожелаваме успех на всички участници и нека най-добрият победи! И не забравяйте, че езиците са прозорец към света, но английският език е вратата към него!😊

By admin