СЪОБЩЕНИЕ

43 ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „ХРИСТО СМИРНЕНСКИ“, ГРАД СОФИЯ   СЪОБЩЕНИЕ ВЪВ ВРЪЗКА С ПРИЕМА НА УЧЕНИЦИ В ПЪРВИ КЛАС ПРЕЗ УЧЕБНАТА…