СЪОБЩЕНИЕ

СЪОБЩЕНИЕ   След приключване на трети етап на класиране за прием на ученици в I клас за учебната 2019/2020г. няма класирани.