СЪОБЩЕНИЕ

СЪОБЩЕНИЕ   След приключване на трети етап на класиране за прием на ученици в I клас за учебната 2019/2020г. няма класирани.

СЪОБЩЕНИЕ

43 ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „ХРИСТО СМИРНЕНСКИ“, ГРАД СОФИЯ   СЪОБЩЕНИЕ ВЪВ ВРЪЗКА С ПРИЕМА НА УЧЕНИЦИ В ПЪРВИ КЛАС ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2018/19 УЧЕБНА ГОДИНА     УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ, ИНФОРМИРАМ ВИ ,ЧЕ…